Ներկայումս կազմակերպությունը գտնվում է ժամանակավոր դադարի մեջ